Consultancy

In de praktijk blijkt het vaak lastig om op een goede manier invulling te geven aan de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Bij Arbo-point is de kennis en ervaring aanwezig om u hierbij te helpen.

Doel

Het doel van een goede  zorg voor arbeidsomstandigheden is het bieden van een veilige werkplek. Dit is een werkplek die een zo min mogelijk negatieve invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van de werknemer. Arbo-point ondersteunt uw preventiemedewerker of arbo-coördinator bij dit proces of neemt de taak uit handen als er onvoldoende kennis in huis is als het gaat om de regelgeving en/of de oplossingsmogelijkheden.

Arbobeleid

Het arbobeleid is de kapstok voor een organisatie waarin de visie, ambitieniveau en de verantwoordelijkheden worden beschreven op het gebied van arbeidsomstandigheden. Vanuit dit document is er invulling te geven aan de deelbeleidstukken ( verzuim / het nieuwe werken / BHV / jeugdigen / psychosociale arbeidsbelasting / fysieke belasting / opleidingen&trainingen / enz.)

Zo komt u binnen uw organisatie van het “ad hoc voldoen aan de wetgeving”  tot een aanpak met samenhang gestuurd vanuit een visie, waarbij inzet van personen, het hanteren van regels en het inzetten van middelen, te verantwoorden is.

Wat levert het op?

Het resultaat van een goed geborgd arbobeleid inclusief de beleidsstukken op de deelgebieden levert uw organisatie minder ongevallen, een lager verzuim, een hoger bewustzijn rondom veiligheid en gezondheid bij de medewerkers, een hogere productiviteit door tevreden medewerkers en een goed bedrijfsimago op.

Referenties

Arbo-point heeft consultancy opdrachten uitgevoerd bij het ministerie van Defensie, de provincie Gelderland, de gemeente Berg en Dal, RIBW, Saltro en Wegener.
Het evalueren en verbeteren van het arbobeleid was bij deze opdrachtgevers een belangrijke vraag. Tijdens deze opdrachten zijn beleidstukken opgesteld en geïmplementeerd. Ook zijn de doelgroepen (P&O, preventiemedewerkers, arbo-coördinator, leidinggevenden en de OR-leden) getraind om de toegekende rol goed te kunnen uitvoeren. Verder is er een arbo-cyclus opgezet om de continuïteit van arbozorg te borgen binnen de organisaties.

Projectmanagement

Arbo-point is niet alleen uw partner als het gaat om het geven van advies. Juist in het borgen van het gegeven advies door een degelijk implementatieproces ligt onze kracht.

Meerwaarde
Het betrekken van medewerkers en personen met een sleutelrol zoals bijvoorbeeld managers/leidinggevenden/OR bij het implementeren van beleid heeft een bewezen meerwaarde….

Trainingen

Arbo-point heeft ruime expertise in het begeleiden / trainen / coachen / opleiden van groepen en individuen.

Hierbij valt te denken aan het vergroten van kennis, bewustzijn  en vaardigheden. Dit gebeurt op verschillende gebieden.