Projectmanagement

Arbo-point is niet alleen uw partner als het gaat om het geven van advies. Juist in het borgen van het gegeven advies door een degelijk implementatieproces ligt onze kracht.

Meerwaarde

Het betrekken van medewerkers en personen met een sleutelrol zoals bijvoorbeeld managers/leidinggevenden/OR bij het implementeren van beleid heeft een bewezen meerwaarde.
Om deze reden wordt er vaak gekozen om een onderwerp uit te werken in de projectgroep.

Projectleider

Als projectleider kan Arbo-point de organisatie van dit project op zich nemen, kennis en inbreng leveren en sturen op resultaat.

Referenties

Arbo-point heeft als projectleider opdrachten uitgevoerd bij:

  • Ministerie van Defensie (inkoop nieuwe arbodienst, opzetten organisatie (deel)preventiemedewerkers)
  • Wegener (inkoop meubilair, HNW, bedrijfsartsen ondersteuning, RI&E, re-integratieactiviteiten, vitaliteitsbeleid, verzuimbeleid)
  • Provincie Gelderland (MTO, instructiefilm beeldschermwerk, RI&E, arbo-beleid)
  • Gemeente Berg en Dal (Implementatie agressiebeleid, opzet BHV organisatie, verzuimbeleid, preventiemedewerker, RI&E)

Consultancy

In de praktijk blijkt het vaak lastig om op een goede manier invulling te geven aan de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Bij Arbo-point is de kennis en ervaring aanwezig om u hierbij te helpen.

Doel
Het doel van een goede  zorg voor arbeidsomstandigheden is het bieden van een veilige werkplek…

Trainingen

Arbo-point heeft ruime expertise in het begeleiden / trainen / coachen / opleiden van groepen en individuen.

Hierbij valt te denken aan het vergroten van kennis, bewustzijn  en vaardigheden. Dit gebeurt op verschillende gebieden.