Diensten

Arbo-point kunt u voor verschillende diensten inschakelen:

 • Risico-Inventarisatie en –Evaluatie
 • Opstellen van het Plan van Aanpak
 • Opstellen (deel)beleid zoals: Verzuimbeleid – beleid Jeugdigen – beleid – zwangeren – beleid fysieke belasting – HNW – inkoopbeleid – rookbeleid – beleid alcohol en drugs – BHVbeleid – beleid psychosociale arbeidsbelasting – beleid opleidingen & trainingen
 • Invoeren van Het Nieuwe Werken
 • Werkplekonderzoek (beeldschermwerkplekken & industriële werkplekken)
 • Evaluatie op het gevoerde arbobeleid & advies
 • Advies bij nieuwbouw
 • Inhoudelijk en onafhankelijk advies bij de inkoop van bijvoorbeeld arbodienstverlening / bedrijfsarts / opleidingen / meubilair / PBM
 • Het begeleiden van een aanbesteding op het gebied van arbeidsomstandigheden
 • Begeleiding verzuimdossiers in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
 • Begeleiding bij de overstap naar ERD
 • Opzetten BHV organisatie
 • Opzetten arbobeleidscyclus
 • Implementeren van beleid en protocollen
 • Begeleiden van het MTO / PAGO / PMO

Ziet u uw specifieke vraag/onderwerp hierboven niet terug komen neem dan toch contact op. Ik kan u dan aangeven of het binnen de mogelijkheden valt of ik kan u doorverwijzen naar een adviseur die specifieke kennis heeft op dit gebied.

Referenties

 • Arbo-point heeft de RI&E uitgevoerd bij Bovemij, FaberElectronics, ING, Luxorlive, McDonalds, Saltro, v. Amerongen, van den Berg de Rie & Uyterlinde, Van der Valk, Weeronline en bij vele klanten van ArboNed.
 • Een adviesrol bij het invoeren van HNW had Arbo-point bij het ministerie van Defensie, Wegener en de provincie Gelderland.
 • Werkplekonderzoek is vele malen uitgevoerd bij bijna alle klanten van Arbo-point.
 • Tender/inkooptrajecten zijn uitgevoerd bij de provincie Gelderland, gemeente Berg en Dal, Wegener en de RIBW Nijmegen.
 • Het begeleiden van de complexe verzuimdossiers is uitgevoerd voor IVEX, ministerie van Defensie, PontMeyer, RIBW Nijmegen, Saltro, Struik, VerzuimMonitor en Wegener.

Consultancy

In de praktijk blijkt het vaak lastig om op een goede manier invulling te geven aan de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Bij Arbo-point is de kennis en ervaring aanwezig om u hierbij te helpen.

Doel
Het doel van een goede  zorg voor arbeidsomstandigheden is het bieden van een veilige werkplek…

Projectmanagement

Arbo-point is niet alleen uw partner als het gaat om het geven van advies. Juist in het borgen van het gegeven advies door een degelijk implementatieproces ligt onze kracht.

Meerwaarde
Het betrekken van medewerkers en personen met een sleutelrol zoals bijvoorbeeld managers/leidinggevenden/OR bij het implementeren van beleid heeft een bewezen meerwaarde….

Trainingen

Arbo-point heeft ruime expertise in het begeleiden / trainen / coachen / opleiden van groepen en individuen.

Hierbij valt te denken aan het vergroten van kennis, bewustzijn  en vaardigheden. Dit gebeurt op verschillende gebieden.