Trainingen

Arbo-point heeft ruime expertise in het begeleiden / trainen / coachen / opleiden van groepen en individuen. Hierbij valt te denken aan het vergroten van kennis, bewustzijn  en vaardigheden op de volgende gebieden:

Arbeidsomstandigheden in het algemeen, inclusief wet- en regelgeving

  • Beeldschermwerk
  • Preventiemedewerker
  • Arbo-coördinator
  • Verzuim
  • Adviesvaardigheden
  • Ergonomische aspecten / lichamelijke belasting

Voor wie

Bovenstaande en andere onderwerpen kunnen op verschillende niveaus worden aangeboden aan bijvoorbeeld de OR, preventiemedewerkers, de arbo-coördinator, groepen medewerkers, leidinggevenden en het management.

Maatwerk

De trainingen worden altijd op maat aangeboden zodat specifieke wensen en bedrijfseigen aspecten meegenomen kunnen worden.

Referenties

  • Arbo-point heeft voor NCOI (Elsevier) een aantal jaar de training (senior)arbo-coördinator, Adviesvaardigheden, werkplekinrichting/advies en verzuimbegeleiding verzorgd.
  • Bij Ball is de OR getraind en bij o.a. de Bovemij, Deloitte, Essent, VTS politie, Pontmeyer, PTTPost, Saltro, Weeronline, Wegener, gemeente Zevenaar en de provincie
  • Gelderland zijn de medewerkers en/of managers en/of P&O adviseurs en/of het management getraind op verschillende onderwerpen.
  • Individuele opleidingstrajecten zijn o.a. uitgevoerd bij de provincie Gelderland, Wegener, ECI en Carintreggeland.

Consultancy

In de praktijk blijkt het vaak lastig om op een goede manier invulling te geven aan de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Bij Arbo-point is de kennis en ervaring aanwezig om u hierbij te helpen.

Doel
Het doel van een goede  zorg voor arbeidsomstandigheden is het bieden van een veilige werkplek…

Projectmanagement

Arbo-point is niet alleen uw partner als het gaat om het geven van advies. Juist in het borgen van het gegeven advies door een degelijk implementatieproces ligt onze kracht.

Meerwaarde
Het betrekken van medewerkers en personen met een sleutelrol zoals bijvoorbeeld managers/leidinggevenden/OR bij het implementeren van beleid heeft een bewezen meerwaarde….